Soorten stomp trauma

Er zijn verschillende soorten verwondingen die onder stomp trauma vallen. In het kort gaat het om de volgende verwondingen: kneuzingen, abrasies, laceraties, ligaturen, avulsies en breuken. Een combinatie van deze verwondingen in verschillende stadia van genezing is vaak een factor van herhalende dierenmishandeling.


Kneuzing

Kneuzingen zijn niet goed te zien op de huid van een dier, als ze al zichtbaar zijn is er sprake geweest van zwaar stomp trauma. Kneuzingen komen niet alleen op de huid voor, maar kunnen ook op interne organen aanwezig zijn. Een kneuzing kan na een paar minuten al zichtbaar worden, maar ook pas na een paar uur. Bij dieren verdwijnen ze weer vrij snel. Als er geen kneuzing zichtbaar is hoeft dat dus niet te betekenen dat het dier niet is blootgesteld aan stomp trauma.


Abrasie (schaven)

Een abrasie wordt veroorzaakt als de toplaag van de huid wordt weggehaald nadat het in aanraking is gekomen met een object. Bij dieren lijken ze minder ernstig dan ze eigenlijk zijn omdat hun huid wordt beschermd door hun vacht. Vaak is een abrasie bij dieren nattig, het wordt donkerder en droger naarmate de wond langer aanwezig is. Een ante-mortem abrasie (deze ontstaan wanneer het dier nog leeft) is roze, rood of roodbruin en kunnen verkleuren naar vaal geelbruin, donkerbruin of zelfs zwart.

Er zijn verschillende soorten abrasies die een dier kan oplopen, zoals schaafwonden, krabben en krassen. Soms kan een abrasie komen doordat een voorwerp loodrecht op de huid wordt gedrukt of doordat een dier over een ruw oppervlak sleept. Ook kan een abrasie een afdruk van het voorwerp hebben waarmee de wond is aangebracht.


Laceratie (verscheuring)

Een laceratie is een vorm van trauma waarbij zacht weefsel verscheurd, veroorzaakt door bijvoorbeeld een drukkende kracht. Dit kan zowel bij de huid als bij organen voorkomen. De randen van een laceratie lijken vaak gekneusd, geschuurd en onregelmatig. Laceraties lijken vaak op incisies, toegebracht bij bijvoorbeeld operaties. Ook kunnen laceraties onder de huid voorkomen zonder dat de huid zelf beschadigd is.


Ligatuur (afbinding)

Ligaturen zijn typen wonden die vaak voorkomen bij mishandeling. Het type verwonding is afhankelijk van het type ligatuur, de locatie op het lichaam, de hoeveelheid compressie en constrictie, bewegen van het dier en de lengte van de tijd dat de ligatuur aanwezig was op het dier. Ligaturen kunnen voorkomen rond de mond, oren, nek, poten, torso, genitaliën of staart. Ligaturen kunnen gepaard gaan met zwellingen en eventueel necrose (het afsterven van weefsel).


Avulsie (afscheuring)

Avulsies worden veroorzaakt door stomp trauma dat een lichaam raakt onder een oppervlakkige of schuine hoek, waardoor de huid en/of zacht weefsel van het onderliggend fascie (bindweefsel) of bot afscheurt. Ditzelfde kan ook gebeuren bij interne organen die gedeeltelijk of compleet zijn losgescheurd van hun aanhechtingen. Avulsie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een dier in het nekvel op te pakken en te schudden. Andere oorzaken van een avulsie kunnen zijn: het wringen/breken van de nek of  stomp trauma aan de nek of thorax wat resulteert in hyperextensie van de nek.


Breuk

Breuken kunnen direct of indirect worden veroorzaakt door stomp trauma. Er zijn verschillende manieren waarop een breuk hierdoor kan ontstaan, afhankelijk van het type kracht wat wordt uitgeoefend. Hierbij kan gedacht worden aan schuine breuken, spiraalvormige breuken, dwarse breuken, gesegmenteerde breuken, e.d. Indirecte breuken kunnen ontstaan door bijvoorbeeld hard trekken aan, of rondraaien van lichaamsdelen of een lichaamsdeel in een onnatuurlijke hoek buigen.

Advertenties