Wetgeving

Ook dierenwelzijnswetgeving staat niet stil. Hoe was het vroeger en hoe is het nu? Wat zijn de huidige ontwikkelingen en wat kunnen ze betekenen voor dierenwelzijn? Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen? Geregeld zullen hier publicaties over verschijnen.

Nederland vs. buitenland; hoe goed hebben wij het bestrijden van dierenleed geregeld in de wet?

Een vergelijking van de Nederlandse wetgeving met de wetten uit ruim honderd andere landen. Hoe doen wij het en wat zouden we kunnen leren voor een beter behoud van dierenwelzijn?

Advertenties