Overige verboden

Naast het algemene verbod op dierenmishandeling zijn er een aantal specifieke verboden te vinden in de Wet dieren en het Wetboek van Strafrecht. Deze verboden vallen ook onder dierenmishandeling en kennen soms hun eigen historie wat maakt dat ze apart in de wet zijn opgenomen. Hieronder staan de verboden uitgelegd.


Doden van dieren

In de Wet dieren staat een verbod op het doden van dieren.

Het is verboden om dieren behorend tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën te doden, behoudens in gevallen waarin een dier wordt gedood voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten of in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.

Art. 2.10 lid 1 Wet dieren

In dit artikel wordt verwezen naar een algemene maatregel van bestuur. Hierin moeten de diersoorten staan die niet gedood mogen worden. Deze dieren, de hond, de kat en de gans, staan benoemd in het Besluit houders van dieren.

Als diercategorieën als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de wet worden aangewezen ganzen, honden en katten.

Art. 1.9 Besluit houders van dieren

Oftewel, wettelijk gezien mogen alleen ganzen, honden en katten niet worden gedood en andere dieren wel. Wel zijn er eisen gesteld voor het mogen doden van andere dieren.


Dierengevechten

De naam geeft al aan waar het hier over gaat: dieren tegen elkaar laten vechten met soms zelfs de dood tot gevolg. Dit is een vorm van dierenmishandeling en kent overigens een verbod in de Wet dieren.

  1. Het is verboden dierengevechten te organiseren of dieren aan dierengevechten te doen deelnemen.
  2. Het is verboden bij dierengevechten aanwezig te zijn.

Art. 2.14 Wet dieren


Bestialiteit

Ontuchtige handelingen als seks met dieren is verboden volgens het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Art. 254 Sr

Dit was lange tijd niet het geval, tenzij kon worden bewezen dat het dier aantoonbaar had geleden. Nadat in 2004 iemand vrijuit was gegaan nadat deze seks had gehad met een pony, kwam er een wetsvoorstel op het verbod op bestialiteit. Dit verbod is sinds 2010 van kracht.


Vernieling van een dier

In het Wetboek van Strafrecht staat ook een verbod op het doden van een dier dat van iemand anders is.

Met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.

Art. 350 lid 2 Sr

Dit verbod bestaat al zolang het wetboek zelf bestaat (sinds 1886) en heeft veel trekken op het algemene verbod op dierenmishandeling in de Wet dieren. Dit verbod behandelt dieren echter als een zaak, een object. Het ging bij dit artikel niet zozeer om het dier dat lijdt of heeft geleden, maar om het feit dat een goed van iemand anders is vernielt. Toch kan dit artikel goed gebruikt worden om dierenmishandeling strafrechtelijk mee te vervolgen.

Advertenties