Literatuur

De hier geplaatste literatuur heeft als achtergrondinformatie gediend voor verschillende onderzoeken of kunnen interessant zijn om zelf te lezen. De titels van de stukken staan cursief gedrukt.

Boeken

Cooper, J.E. & Cooper, M.E., Wildlife Forensic Investigation, Principles and Practice, Boca Raton: CRC Press 2013

Merck, M.D., Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Ames: Wiley-Blackwell 2012

Onderzoeken en protocollen

Bedaux, V. & Oude Nijhuis, M., Monitoringsprotocol voor Konijnenwelzijn op de Kinderboerderij, 2010

Brambell, F.W.R., Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems, London: Her Majesty’s Stationery Office 1965

De Jong, I.C., Reuvekamp, B.F.J. & Rommers, J.M., A welfare assessment protocol for commercially housed rabbits, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research 2011

Farm Animal Welfare Council, Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future, London: FAWC 2009

KNMvD, Meldcode dierenmishandeilng voor dierenartsen, 2014

Welfare Quality, Welfare Quality Assessment protocol for cattle, Bennekom: Drukkerij Modern 2009

Welfare Quality, Welfare Quality Assessment protocol for poultry, Bennekom: Drukkerij Modern 2009

Welfare Quality, Welfare Quality Assessment protocol for pigs, Bennekom: Drukkerij Modern 2009

Wijffels, H.H.F., Toekomst voor de veehouderij: agenda voor een herontwerp van de sector, 2001

(Tijdschift)artikelen

Farm Animal Welfare Council, FAWC updates the five freedoms, Veterinary Record 17:357 (1992)

Overige documentatie

Farm Animal Welfare Council, Pressstatement, 1979

Advertenties